O NÁS

Hlavným cieľom projektu Biz4Fun je zvýšiť konkurencieschopnosť mladých ľudí v partnerských krajinách, ktorí nemajú skúseností na trhu práce. Mladí ľudia majú zvyčajne veľa rôznych nápadov, ktorých úspešná realizácia je však veľmi ťažká kvôli nedostatku odvahy, finančných prostriedkov alebo odbornej kapacity...

Učebné osnovy a študijné scenáre projektu Biz4Fun

Učebné osnovy sú navrhnuté na základe štúdie a zachytávajú najlepšie postupy v oblasti rozvoja technologických inkubátorov a úspešných podnikateľských aktivít.

Obsah kurzu a otvorené vzdelávacie zdroje (OER) (učebnice, prezentácie, multimédiá, 3D objekty a konštrukcie)

OER budú viesť a vzdelávať mladých odborníkov v témach a zručnostiach najviac potrebných pre účely založenia a riadenia obchodnej spoločnosti

3D virtuálny svet a online sociálna hra

"3D Virtuálny svet hostí OER. Hra bude vypracovaná s využitím znalostí úspešných startupov a s využitím vyvíjaných OER. Celý koncept hry bude založený na reálnej začínajúcej spoločnosti. Študent / avatar vytvorí svoj start-up, ktorý bude od začiatku riadiť. Hra bude mať niekoľko úrovní a postup na vyššiu úroveň bude vyžadovať splnenie špecifických úloh a aktivít."