Hakkında

Biz4Fun Projesinin ana amacı, partner ülkelerin iş piyasalarında gençlerin ve yeterli tecrübesi bulunmayan insanların  rekabet edebilirliğini artırmaktır. Genç insanlar genellikle birçok farklı fikre sahiptir, ancak bunları fon yetersizliği, cesaret ve kapasite eksikliği gibi konulardan dolayı gerçekleştirmeleri oldukça zordur.

Biz4Fun Kurs müfredatı ve İçeriği - başarılı bir iş nasıl geliştirilir (O1)

Tasarlanan müfredat, teknoloji kuluçka merkezlerinin ve başarılı girişimcilik faaliyetlerinin geliştirilmesindeki en iyi uygulamaların incelenmesine ve analizine dayanmaktadır.

Biz4Fun 3D Sanal Dünya ve sosyal oyun (O2)

3D Sanal Dünya, AEK'na ev sahipliği yapıyor ve oyun, başarılı startup'ların bilgileri ve geliştirilen AEK'larınnın kullanımı ile detaylandırıldı. Oyunun konsepti, gerçek bir start-up şirketine dayanmaktadır. Öğrenci/avatar bir start-up şirket kurabilecek ve en baştan yönetebilecektir. Oyunun birkaç seviyesi vardır ve bir üst seviyeye geçmek için belirli görevleri ve aktiviteleri yerine getirmeyi talep eder.

Biz4Fun çevrimiçi açık eğitim kaynakları (O3)

AEK'ları, bir ticari şirket kurmak ve yönetmek için en çok ihtiyaç duyulan öğrenme konuları ve beceriler için genç uygulayıcılara rehberlik edecektir.

Biz4Fun sosyal oyunu veya girişimciliğin nasıl daha anlaşılır hale getirileceği El Kitabı (O4)

Bu el kitabının amacı, Biz4Fun 3D Sanal Dünya ve sosyal oyun ve işlevleri hakkında bilgi sunmaktır. El Kitabı, öğrenme senaryolarına ve mevcut etkinliklere genel bir bakış sağlamanın yanı sıra, Biz4Fun Projesinin yenilik potansiyelini vurgulamayı, sanal öğrenme ortamı ve yaygın ve yaygın eğitim için sosyal oyun yoluyla öğrenme sürecinin iyileştirilmesi için önerilerde bulunmayı amaçlamaktadır.