O NÁS

Hlavným cieľom projektu Biz4Fun je zvýšiť konkurencieschopnosť mladých ľudí v partnerských krajinách, ktorí nemajú skúseností na trhu práce. Mladí ľudia majú zvyčajne veľa rôznych nápadov, ktorých úspešná realizácia je však veľmi ťažká kvôli nedostatku odvahy, finančných prostriedkov alebo odbornej kapacity...

Biz4Fun Osnovy a obsah kurzu - Ako vybudovať úspešné podnikanie (O1)

Vytvorené kurikulum je založené na štúdiu a analýze osvedčených postupov pri vývoji technologických inkubátorov a úspešných podnikateľských aktivít.

Biz4Fun 3D virtuálny svet a sociálna hra (O2)

3D virtuálny svet hostí OER a hru, ktorá je vytvorená s využitím znalostí úspešných začínajúcich podnikateľov a s využitím vyvinutých OER. Koncept hry je založený na budovaní start-upu. Študent/avatarsi môže založiť start-up a riadiť ho. Hra má niekoľko úrovní a na to, aby sa avatar dostal na vyššiu úroveň, musí splniť viaceré úlohy.

Biz4Fun online otvorené vzdelávacie zdroje (O3)

OER obsahujú poznatky a zručnosti, ktoré sú potrebné na založenie a riadenie obchodnej spoločnosti.

Príručka pre sociálnu hru Biz4Fun alebo ako urobiť podnikanie zrozumiteľnejším (O4)

Cieľom tejto príručky je predstaviť informácie o virtuálnom svete Biz4Fun 3D a sociálnej hre a jeho funkciách. Okrem poskytnutia prehľadu učebných scenárov a dostupných aktivít má táto príručka poukázať na inovačný potenciál projektu Biz4Fun a poskytnúť návrhy na zlepšenie procesu vzdelávania prostredníctvom virtuálneho vzdelávacieho prostredia a sociálnej hry pre neformálne a informálne vzdelávanie.